Inspektorat - Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
Rys historyczny
W 1999 r nowelizacja przepisów Prawa budowlanego spowodowała podział organów administracji publicznej działającej w sferze budownictwa na organy administracji architektoniczno- budowlanej i organy nadzoru budowlanego.
Pierwsze z nich to organy administracji-budowlanej, czyli te, które wydają : pozwolenia na budowę, pozwolenia na roboty budowlane zmieniające sposób użytkowania, przyjmują zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania , prowadzą czynności ściśle administracyjne. Organem I instancji jest tu Starosta, a organem odwoławczym Wojewoda.
Drugie z nich to organy nadzoru budowlanego wykonujące czynności związane z kontrolowaniem przestrzegania przepisów Prawa budowlanego prowadzące wszystkie zadania z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych, budów, materiałów budowlanych, kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej. Przyjmowania obiektów do użytkowania. Służby te pojawiają się tam gdzie inwestor lub inny uczestnik procesu budowlanego nie wypełnia swoich ustawowych obowiązków zapisanych w Prawie budowlanym . Organem I instancji jest tu
zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego a organem odwoławczym Wojewoda działający przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
1.
kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
2.kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej ,
3.badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych ,
4.współdziałanie z organami kontroli państwowej.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego